Gratis frakt över 1.500 kr. Vi förtullar!

Klagomål och service
Ordernummer

E-post

Detaljer

Välj ett tema

För snabbast möjliga hantering är det viktigt att vara exakt. Särskilt är det viktigt att skilja på klagomål och serviceuppdrag.
Reklamation är fall där produkten vid mottagandet inte fungerar, har ett tillverkningsfel eller skada.
Ett serviceuppdrag är ett ärende där du vill betala för hjälp att reparera din produkt.

Beskriv problemet / fallet så exakt som möjligtInlämningar MÅSTE markeras med ett returnummer. Du kommer snart att få ett returnummer via e-post.

Jag har läst och godkänt villkor för service och retur